Πιστοποιήσεις

Το ηλεκτρονικό φροντιστήριο e – ΟΡΙΣΜΟΣ , ανήκει στο φυσικό φροντιστήριο ΟΡΙΣΜΟΣ, που βρίσκεται στην Αργυρούπολη ΑΤΤΙΚΗΣ.  Διαθέτει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργείο Παιδείας ,καθώς  ανήκει στο αδειοδοτημένο φυσικό φροντιστήριο ΟΡΙΣΜΟΣ. Η άδεια λειτουργίας του είναι αναρτημένη στο site του εοππεπ.

Oι καθηγητές που εργάζονται στο ηλεκτρονικό φροντιστήριο ΟΡΙΣΜΟΣ , διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος καθηγητή μέσης εκπαίδευσης αναρτημένη στον ΕΟΠΠΕΠ ,  η οποία δίδεται στους γονείς των μαθητών μας, ούτως ώστε να γνωρίζουν τα στοιχεία και την εξειδίκευσή του κάθε καθηγητή.