5 μελή τμήματα

Πρωταρχικά, η υποδομή της εκπαιδευτικής μας λειτουργίας εδράζεται στην πεποίθηση πως η αποτελεσματική κι η εις βάθος προσέγγιση κάθε μαθήματος απαιτεί μικρό αριθμό μαθητών ανά τάξη.

Όλα τα τμήματά μας είναι αυστηρά πενταμελή, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η εξατομικευμένη προσέγγιση της μάθησης, συνδυάζοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ιδιαίτερα μαθήματα.

Η κατανομή των μαθητών μας στα τμήματα γίνεται με κεντρικό στόχο την επίτευξη της ομοιογένειας στην τάξη, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή.

Στην περαιτέρω δημιουργία τμημάτων, αυτή γίνεται με βάση το γνωστικό επίπεδο του κάθε μαθητή, το οποίο ελέγχεται κατόπιν ατομικής προσέγγισης.

Σύμφωνα με αυτό, πολιτική μας είναι να ελέγχουμε στην πράξη τις γνώσεις, τις ελλείψεις, τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Δεν αρκούμαστε στη γνωστοποίηση της βαθμολογικής του πορείας αλλά την εξακριβώνουμε με διαγνωστικά τεστ πριν την ένταξή του σε τμήμα, για να επιτευχθεί η ομοιογένεια.

Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία, γνωρίζουμε, ακούμε και κατανοούμε τις επιθυμίες, τις ανάγκες και τα όνειρα του κάθε παιδιού, δημιουργώντας ατομική καρτέλα απόδοσης, στην οποία συμπεριλαμβάνουμε όλα τα παραπάνω στοιχεία καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς για να είναι κι οι γονείς ενήμεροι σε κάθε μέρα του παιδιού.

Φυσικά, υπάρχει η πρόβλεψη για διορθωτική εσωτερική αναδιάρθρωση των τμημάτων, αν προκύψει ανάγκη, ώστε η επιλογή τοποθέτησης των μαθητών μας στα ανάλογα τμήματα να είναι απόλυτα ταιριαστή κι ιδανική.