Τρόπος λειτουργίας

Τρόπος λειτουργίας

Ο μαθητής και ο γονέας έρχονται σε επαφή με το ηλεκτρονικό φροντιστήριο e-ορισμός μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από καθορισμένο ραντεβού, όπου γίνεται αναλυτική ενημέρωση για την φιλοσοφία του φροντιστηρίου.

Στη συνέχεια o μαθητής πραγματοποιεί ένα δοκιμαστικό μάθημα, για να διαπιστώσει τις δυνατότητες που του προσφέρονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ορισμός,  αλλά και για εξοικειωθεί με τη χρήση της. Η πλατφόρμα στη χρήση της είναι εξαιρετικά απλή, ενώ προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες και ο μαθητής σε λίγα λεπτά έχει αντιληφθεί πλήρως πως μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού φροντιστηρίου.

Από τη στιγμή που ο γονέας και ο μαθητής επιλέξουν αυτόν το νέο, σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο εκμάθησης, ο μαθητής θα περάσει ένα διαγνωστικό τεστ έτσι ώστε να ενταχθεί στο κατάλληλο τμήμα για εκείνον. Τα τμήματα μας είναι 5μελη και  ομοιογενή.

Ο μαθητής ενημερώνεται για το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων. Στο μαθητή αποστέλλονται μέσω email ένα link και κωδικοί πρόσβασης για να συνδεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, πριν την προκαθορισμένη ώρα μαθήματος.

Ο μαθητής αυτόματα μεταφέρεται στην εικονική τάξη, στην οποία είναι συνδεδεμένοι ο καθηγητής και οι 5 μαθητές. Μέσω μιας απλής web κάμερας και ενός hands free η επικοινωνία είναι άριστη. Ο καθηγητής και ο μαθητής μπορούν να γράφουν στο white board μέσω ενός Pen tablet. Καθηγητής και μαθητές μπορούν να κάνουν upload έγγραφα τα οποία εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη της εικονικής τάξης , ενώ ταυτοχρόνως μπορούν να αποθηκευτούν στο Pc. Το μάθημα μαγνητοσκοπείται και ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να το ξαναδεί.  

Οι εκπαιδευτικές δυνατότητες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι πολλαπλάσιες από αυτές που υπάρχουν σε μια κλασική τάξη φροντιστηρίου και όλα αυτά από το σπίτι σου.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο καθηγητής στέλνει ηλεκτρονικό υλικό σε μορφή pdf στους μαθητές , καθώς και τις εργασίες που τυχόν έχουν να κάνουν. Η μαθητές τα αποστέλλουν στον καθηγητή τους, όποια στιγμή επιθυμούν πριν την έναρξη του επόμενου μαθήματος τους, οπότε διορθώνονται πριν καν μπουν ξανά στη τάξη για μάθημα. Έτσι κερδίζεται αρκετός εκπαιδευτικός χρόνος.

Στους μαθητές δίδεται αναλυτικό manual χρήσης της πλατφόρμας.