Πρόγραμμα σπουδών

Α’ Λυκείου
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Έκθεση2
Άλγεβρα2
Φυσική2
Χημεία (επιλογής)1,5
Γεωμετρία (επιλογής)1,5
Αρχαία (επιλογής)1,5

ΤΑΞΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1.5 ΩΡΑ

ΕΚΘΕΣΗ 1,5 ΩΡΑ

ΑΡΧΑΙΑ 1,5 ΩΡΑ

Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Έκθεση2
Αρχαία κατεύθυνσης4
Ιστορία2
Λατινικά2
Αρχαία (προετοιμασία Γ’ Λυκείου)1
Β’ Λυκείου – Επιστήμες Υγείας
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Έκθεση2
Φυσική3
Μαθηματικά2
Χημεία1
Χημεία (προετοιμασία Γ’ Λυκείου)4
Β’ Λυκείου – Θετική
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Άλγεβρα2
Φυσική2
Χημεία2
Έκθεση2
Φυσική κατεύθυνση2
Άλγεβρα (κατεύθυνση Γ’ Λυκείου)2
Β’ Λυκείου – Οικονομία
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Έκθεση2
Μαθηματικά5
Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) (προετοιμασία για Γ’ Λυκείου)3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) (προετοιμασία για Γ’ Λυκείου)2
Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Έκθεση2
Αρχαία5
Λατινικά3
Ιστορία2
Γ’ Λυκείου – Πολυτεχνείο
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Έκθεση2
Μαθηματικά5
Φυσική3
Χημεία3
Γ’ Λυκείου – Ιατρικό
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Έκθεση2
Φυσική3
Χημεία3
Βιολογία3
Γ’ Λυκείου – Οικονομικό
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Έκθεση2
Μαθηματικά5
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον(ΑΕΠΠ)3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας(ΑΟΘ)2
ΕΠΑΛ – Β’ Τάξη
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Έκθεση2
Άλγεβρα2
Ειδικότητα Ι2
Ειδικότητα ΙΙ2
ΕΠΑΛ – Γ’ Τάξη
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Γλώσσα2
Λογοτεχνία1
Μαθηματικά2
Ειδικότητα Ι2
Ειδικότητα ΙΙ2