Α’ Λυκείου
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 2
Άλγεβρα2
Φυσική2
Αρχαία2
Χημεία1
Γεωμετρία1
A’ Λυκείου – Τάξη Αριστείας
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Μαθηματικά 1,5
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 1,5
Αρχαία1,5
Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία)3
Αρχαία κατεύθυνση (Άγνωστο-Γνωστό κείμενο)2+2=4
Ιστορία2
Κοινωνιολογία (προετοιμασία Γ΄Λυκείου)1
Αρχαία (προετοιμασία Γ ‘Λυκείου)2 Β’ τετράμηνο
Ιστορία (προετοιμασία Γ ‘Λυκείου)2 Β’ τετράμηνο
Β’ Λυκείου – Επιστήμες Υγείας
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία)2
Φυσική3
Άλγεβρα2
Μαθηματικά κατεύθυνσης2
Χημεία2
Χημεία (προετοιμασία Γ’ Λυκείου)1 Β΄τετράμηνο
Βιολογία (προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 1 Β΄τετράμηνο
Μαθηματικά (προετοιμασία Γ’ Λυκείου)1 Β΄τετράμηνο
Β’ Λυκείου – Θετική
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Άλγεβρα2
Μαθηματικά κατεύθυνσης2
Φυσική2
Χημεία2
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 2
Φυσική κατεύθυνσης2
Μαθηματικά (Προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 2 Β’ Τετράμηνο
Φυσική (Προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 2 Β’ Τετράμηνο
Χημεία (Προετοιμασία Γ’ Λυκείου) 2 Β’ Τετράμηνο
Β’ Λυκείου – Οικονομία
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία) 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά κατεύθυνσης 2
Φυσική κατεύθυνσης 2
Χημεία κατεύθυνσης 1
Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) (προετοιμασία για Γ ‘Λυκείου) 2 Β’ τετράμηνο
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) (προετοιμασία για Γ ‘Λυκείου) 2 Β΄ τετράμηνο
Γ’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία)3
Αρχαία5
Κοινωνιολογία2
Ιστορία2
Γ’ Λυκείου – Πολυτεχνείο
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία)3
Μαθηματικά5
Φυσική3
Χημεία3
Γ’ Λυκείου – Ιατρικό
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία)3
Φυσική3
Χημεία3
Βιολογία3
Γ’ Λυκείου – Οικονομικό
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία)3
Μαθηματικά5
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον(ΑΕΠΠ)3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)2
ΕΠΑΛ – Β’ Τάξη
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία)3
Άλγεβρα2
Ειδικότητα Ι2
Ειδικότητα ΙΙ2
ΕΠΑΛ – Γ’ Τάξη
ΜάθημαΣύνολο ωρών
Νέα Ελληνικά (Γλώσσα-Λογοτεχνία)3
Μαθηματικά2
Ειδικότητα Ι2
Ειδικότητα ΙΙ2