Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου (Συνεχής ενημέρωση)

Για το νέο σχολικό έτος 2022-23

δηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γυμνασίου , για το νέο σχολικό έτος 2022-23, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε τις οδηγίες: